برچسب: دعاوی مالی
دعوای استرداد وجه
۲۲ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دعوای استرداد وجه

هنگامی که مالی به دیگری داده می‌شود، این مال قابل استرداد خواهد بود مگر اینکه خلاف این موضوع به اثبات برسد.

دعاوی مالی و غیرمالی
۲۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دعاوی مالی و غیرمالی

در تعریف مال، به عنوان یکی از اصطلاحات مرتبط می‌توان گفت که عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی ‌باشد. مال دارای مصادیق متعددی از جمله عین، منفعت، دیون و مطالبات است.