برچسب: دستگاههای اجرایی
تصویب نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۱ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تصویب نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

دستگاه­های اجرایی مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان­بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» که به اختصار «ستاد» نامیده می­شود به انجام برسانند.

مالیات بر درآمد حقوق
۳ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مالیات بر درآمد حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌.

ضوابط اجرایی بودجه 96
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ضوابط اجرایی بودجه 96

ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 5713/ت54175هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران)

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش اول
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش اول

نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت و نحوه اخذ حق بیمه کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرائی

..