برچسب: درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف
ماده۱۴۱ قانون مالیات ها
۲۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده۱۴۱ قانون مالیات ها

درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

..