برچسب: دانش بنیان
اعطای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان
۲۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اعطای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان، از تاریخ تأیید در کارگروه می‌توانند از معافیت استفاده کنند، بنابراین اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان، قبل از تاریخ تأیید کارگروه محقق شده باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.

..