برچسب: حق حضور اعضای هیات مدیرهRSS
اصلاح ماده 241 قانون تجارت
۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاح ماده 241 قانون تجارت

به هیچ وجه نباید در شركت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شركت‌های سهامی خاص از 10 درصد سودی كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز كند.

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

هیچگونه سقفی برای میزان قابل قبول هزینه حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین نشده است.