برچسب: حق بیمه پیمانکاریRSS
فعالیت پیمانکاری
۱۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فعالیت پیمانکاری

فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد در محل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

روش های حسابداری پیمانکاری
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روش های حسابداری پیمانکاری

منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند.

حق بیمه قراردادها
۱۸ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق بیمه قراردادها

طبق تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي و آئين نامه اجرايي مربوطه در مورد قراردادهايي كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه آنها گذشته و پيمانكار مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي را اخذ ننموده و بابت حق بيمه قرارداد بدهي قطعي داشته باشد، سازمان تأمين اجتماعي مي تواند بدهي پيمانكار را از كارفرما مطالبه و دريافت نمايد.