برچسب: حقوق و مزایا
سقف حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و شهرداران
۱۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سقف حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و شهرداران

سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر
۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر

مبالغی که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود در زمره مزایا محسوب شده و از نظر استمرار در پرداخت به مزایای مستمر و غیر مستمر و از نظر نوع پرداخت به نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردد.

..