برچسب: حقوق بازنشستگي
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
۳۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

اگر چه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي اغلب مترادف با سابقه خدمت تلقي مي گردد ليكن در محاسبه حقوق بازنشستگي سابقه اي كه كسور بازنشستگي آن پرداخت شده و يا تعهد پرداخت گرديده است ملاك قرار مي گيرد

..