برچسب: حساب سازی
کتمان درآمد
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کتمان درآمد

منظور از درآمد کتمان‌شده،‌درآمدیست که مودی درطول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی به دست‌آورده اما در دفاتر قانونی ثبت‌ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده

..