برچسب: حساب تفصیلی شناور
حساب تفصیلی شناور
۲۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حساب تفصیلی شناور

در تعریف کدینگ حسابداری یکی از سطوح پایانی حسابداری، حسابهای تفصیلی است.این سطح حساب عموما زیر مجموعه حسابهای معین است.

..