برچسب: حسابرس
سمت حسابرسی و سمت بازرسی
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سمت حسابرسی و سمت بازرسی

پذیرش سمت حسابرسی بدون سمت بازرسی در شرکتهای سهامی در سال مربوط به عنوان تخلفات و تنبیه های انظباطی آیین نامه مزبور تلقی شده است.

آینده حسابرسی و غفلتهای ما
۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آینده حسابرسی و غفلتهای ما

رویکرد کنونی حسابرسی به آی تی ، تکنولوژی تحلیل های آماری و مهارتهای کار با بانکهای عظیم اطلاعاتی ، بزودی تمرکز دنیای حسابرسی را با حذف تقریبی تمام فرایندهای عملیاتی حسابرسی و هم چنین تاثیر بر عناصر کلیدی قضاوت حرفه ای ، عملا متوجه مقوله دیگری خواهد کرد.

حسابرس
۲۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسابرس

در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می باشند.

..