برچسب: حسابدار موفقRSS
راه پیشرفت در حسابداری
۲۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

راه پیشرفت در حسابداری

حسابدار موفق سعی می کند ضمن آگاهی حداقلی از حوزه های مختلف حسابداری از قبیل حسابداری مالیاتی، حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده، حسابداری مدیریت، حسابداری بخش دولتی، حسابرسی داخلی و … در یک محور اصلی به طور خاص تمرکز کند و در آن حوزه یک متخصص تمام عیار می شود.

مهارت های یک حسابدار
۲۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مهارت های یک حسابدار

برای همه حسابداران لازم است دانش کامل و تسلط لازم به قوانین مالیاتی مانند مالیات عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی و معافیتهای مالیاتی کشور داشته باشند.

پیشرفت در حسابداری
۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشرفت در حسابداری

حسابدار موفق سعی می کند ضمن آگاهی حداقلی از حوزه های مختلف حسابداری از قبیل حسابداری مالیاتی، حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده، حسابداری مدیریت، حسابداری بخش دولتی، حسابرسی داخلی و ... در یک محور اصلی به طور خاص تمرکز کند و در آن حوزه یک متخصص تمام عیار می شود.