برچسب: حسابدار رسمی
آزمون حسابدار رسمی
۲۱ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آزمون حسابدار رسمی

دارندگان مدارك دکتري حسابداري یا مدارك حرفه اي بین المللی مورد تائید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، ازآزمون مهارت هاي حسابداري و حسابرسی معاف خواهند بود .

وظیفه حسابرسی و استاندارد گذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وظیفه حسابرسی و استاندارد گذاری

در ارتباط با حسابرسی و استاندارد گذاری هیچ ضرورتی وجود ندارد که نهادی که حسابرسی می‌کند، خود آن نهاد وظیفه استاندارد گذاری را نیز به عهده بگیرد.

..