برچسب: حسابداری ذهنی
حسابداری ذهنی
۲۴ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسابداری ذهنی

گرایش مردم به تفکیک پولها بر حسب ملاکهائی ذهنی مثل اینکه از کجا تحصیل شده و یا بناست در کجا خرج شود را «حسابداری ذهنی» می نامند.

رفتارشناسی مالی
۲۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رفتارشناسی مالی

تئوری انتظار با ارزیابی مالی و غیرپولی با ترجیحات افراد در این خصوص سرو کار دارد که مهمترین پایه و اساس رفتارشناسی مالی است.

..