برچسب: حداقل دستمزد
دستمزد مبنای کسر حق بیمه
۲۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ٩٦ به ترتیب "٣٠٩ هزار و ٩٧٧" و "٢ میلیون و ١٦٩ هزار و ٨٤٠" ریال تعیین و ابلاغ شد.

..