برچسب: جریمه بیمه تامین اجتماعی
جریمه بیمه تامین اجتماعی
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جریمه بیمه تامین اجتماعی

پس از ابلاغ موارد مطالبه به کارفرما از طرف سازمان تامین اجتماعی، وی می تواند اعتراض خود را تا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به طور کتبی به شعبه یا کارگزاری مربوط ارائه کند.