برچسب: جرایم مالیاتی
تخفیف،تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی
۲۴ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تخفیف،تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود ، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید

جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل

چنانچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده به مجازاتهای درجه شش محکوم می گردند در ذیل به مواردی که جرم مالیاتی محسوب می گردد اشاره می شود.

ماده 189 قانون مالیات های مستقیم
۲۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 189 قانون مالیات های مستقیم

بخشودگی جرایم سال یا سالهای مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) مربوط به سال یا سالهای مورد درخواست و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده سایر سنوات اعم از پرداخت یا ترتیب پرداخت آن می باشد.

جرایم مالیات بر ارزش افزوده
۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جرایم مالیات بر ارزش افزوده

هریک از مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، خود عاملی برای جمع‌آوری، ثبت و اظهار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به سازمان امور مالیاتی هستند. به این معنا که هر مودی هنگام فروش باید با اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده به قیمت فروش خود و صدور صورتحساب فروش، مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات دریافت و در دفاتر خود ثبت کند.

..