برچسب: جرایم ارزش افزودهRSS
معاف از مالیات بر ارزش افزوده
۲۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاف از مالیات بر ارزش افزوده

فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 405-171 مورخ 09-12-1391 شورای عالی بورس جهت اجرا ابلاغ می گردد:

جرایم مالیات بر ارزش افزوده
۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جرایم مالیات بر ارزش افزوده

هریک از مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، خود عاملی برای جمع‌آوری، ثبت و اظهار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به سازمان امور مالیاتی هستند. به این معنا که هر مودی هنگام فروش باید با اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده به قیمت فروش خود و صدور صورتحساب فروش، مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات دریافت و در دفاتر خود ثبت کند.