برچسب: ثبت مطالبات مشکوک الوصول
مطالبات مشکوک الوصول
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالبات مشکوک الوصول

هزینه مطاالبات مشکوک الوصول یک حساب موقت وسود وزیانی است ولازم است درپایان دوره مالی به منظور رعایت اصل تطابق (تخصیص ) باید به سود/زیان بسته شود.این هزینه در ردیف هزینه های عمومی واداری به سود وزیان منتقل میشود.

..