برچسب: ثبت حساب انتظامی
حساب انتظامی
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حساب انتظامی

این حساب میزان اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص در خصوص انجام معاملات را نشان میدهد.