برچسب: تورم
تاثیر خروج ریال
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاثیر خروج ریال

حذف ریال از واحد پولی و تعیین تومان به عنوان تنها واحد پولی به لحاظ تئوری تفاوتی برای اقتصاد نخواهد داشت.

سیاست‌های پولی و مالی
۱۲ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سیاست‌های پولی و مالی

سیاست‌گذاری پولی وظیفه بانک‌مرکزی است و سیاست‌گذاری بودجه‌ای وظیفه دولت. اگر بانک‌مرکزی استقلال عمل نداشته باشد، دولت فشار تامین مالی بودجه‌ را به بانک‌مرکزی منتقل می‌کند.

تورم
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تورم

تورم می‌تواند قدرت خرید را طی زمان برای دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان نرخ‌های بهره ثابت مختل سازد. برای مثال یک بازنشسته تامین اجتماعی که هر ساله مستمری‌هایش به میزان ثابت 5 درصد افزایش می‌یابد. اگر تورم بیشتر از 5 درصد باشد، قدرت خرید فرد بازنشسته کاهش خواهد یافت.