برچسب: تقلب
مفهوم تقلب و آثار آن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مفهوم تقلب و آثار آن

حسابرسان مسئول اين هستند كه اطمينان دهند كه اظهارات نادرست كشف شده، اما اين اطمينان بخشي با اطمينان مطلق نيست.

تقلب و اشتباه
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تقلب و اشتباه

تقلب یعنی اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود

شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی

با هر تقلبی که صورت می گیرد، قابلیت اتکا، کیفیت، شفافیت و یکپارچگی فرایند گزارشگری مالی تضعیف می شود و مجامع حرف های حسابداری و حسابرسی تحت فشار قرار می گیرند

..