برچسب: تعریف مرکز هزینه
مرکز هزینه
۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مرکز هزینه

براي تعريف مراكز هزينه به چه نكاتي بايد توجه كرد و اساسا چه شاخصه ها و پارامترهايي براي يك ناحيه حائز اهميت است تا آنجا بعنوان يك مركز هزينه تعريف شود.