برچسب: تسعیر ارز
حسابداری معاملات ارزی
۲۱ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسابداری معاملات ارزی

برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود.

رسیدگی مالیاتی تسعیرارز
۲۰ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رسیدگی مالیاتی تسعیرارز

سود حاصل از تسعير ارز صرفنظر از منشاء تحصيل آن مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

..