برچسب: تراز آزمایشی
اشتباهات تراز آزمایشی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اشتباهات تراز آزمایشی

بسياري از اشتباهات مذ كور در جريان كار و در اثر دريافت ها وپرداخت ها مقابله اسناد ومدارك با حسابها ودر رسيدگي به حسابها كشف مي شود ولي اين احتمال هم وجود دارد كه اشتباهي مدت ها كشف نشده باقي بماند.

..