برچسب: تجویز رفتاری
حسابداری ذهنی
۲۴ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسابداری ذهنی

گرایش مردم به تفکیک پولها بر حسب ملاکهائی ذهنی مثل اینکه از کجا تحصیل شده و یا بناست در کجا خرج شود را «حسابداری ذهنی» می نامند.

..