برچسب: تجدید ارزیابی دارایی ها
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها

  معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها : معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات دولت مبنی بر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها شرکت هایی که ازسال ۹۲ تا ۹۴ مازاد تجدید ارزیابی را درصورت های مالی لحاظ کرده اند ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری ، دیروز 10 مرداد مصوبه…..

معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها
۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها

اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نکنند، موظف اند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داریی ها در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت.

..