برچسب: بیمه
حوادث ناشی از کار
۱۶ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حوادث ناشی از کار

آشنایی با حوادث ناشی از کار و حمایت‌های خاص قانونی از این حوادث

اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای

در صورتی که سوابق بیمه شدگان به طور کامل درج نشده و یا ناقص باشد از طریق لینک اعتراض سابقه موجود در صفحه اصلی به سامانه مربوطه (اعتراض به سوابق حق بیمه) وارد و با استفاده از راهنمای موجود نسبت به ثبت درخواست اعتراض خود اقدام کنند.

مشاهده سوابق بیمه شدگان
۱۳ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مشاهده سوابق بیمه شدگان

با ورود به این سامانه و ارائه کد ملی + شماره بیمه + سریال شناسنامه می توانید کل سوابق بیمه را مشاهده نمایید.

بیمه بیکاری
۳ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

..