برچسب: بیمه تامین اجتماعی
جریمه بیمه تامین اجتماعی
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جریمه بیمه تامین اجتماعی

پس از ابلاغ موارد مطالبه به کارفرما از طرف سازمان تامین اجتماعی، وی می تواند اعتراض خود را تا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به طور کتبی به شعبه یا کارگزاری مربوط ارائه کند.

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی
۲۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

برای انجام این کار پس از انجام امور اولیه مانند ثبت نام کارگاه و پرسنل در سازمان تامین اجتماعی و تهیه لیست حقوق و مزایای ماهانه، ابتدا با استفاده از نام کاربری و رمز ورود دریافتی از سازمان تامین اجتماعی به سایت زیر مراجعه نمود