برچسب: بستن حساب‌ها
بستن حساب ها
۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بستن حساب ها

بستن حساب به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود.

..