برچسب: بدهی مالیاتی
بدهی مالیاتی و توقیف اموال مدیران
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بدهی مالیاتی و توقیف اموال مدیران

مودیانی که مشمول جرائم مالیاتی میشوند باید دقت کنند که بر اساس خبر اعلامی در ابتدای سال مالی ۹۶، از سازمان امور مالیاتی کشور تمام اطلاعاتشان بررسی میگردد.

مسئولیت مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت
۲۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسئولیت مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت

مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت

بخشودگی بدهی مالیاتی
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشودگی بدهی مالیاتی

مودیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف ده میلیون ریال می‌باشد.

..