برچسب: بازنشستگی
شرایط بازنشستگی زنان
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط بازنشستگی زنان

بانوانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

صندوق تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

صندوق تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری

تصمیم گیری در مورد اینکه کدام صندوق بازنشستگی در طول خدمت و پس از آن به درد شما خواهد خورد، برای هر فرد متفاوت است. ضمن آنکه به روشنی و دقیق نمی توان گفت کدام یک بهتر از دیگری است.

شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

متوسط دستمزد برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار

بازنشستگی جانبازان و آزادگان مشمول قانون تامین اجتماعی
۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازنشستگی جانبازان و آزادگان مشمول قانون تامین اجتماعی

جانبازان و آزادگان مشمول این بخشنامه در صورتیکه مدت سابقه مبنای بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سابقه خدمت یا بیمه پردازی (حداقل ۲۰ سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) ۳۰ سال تمام باشد از احراز حداقل شرط سنی بازنشستگی معاف خواهندبود.

..