برچسب: بازنشستگان
اخبار حقوق بازنشستگان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اخبار حقوق بازنشستگان

وام ضروری بازنشستگان اکنون به مبلغ سه میلیون تومان به ۲۵۰ هزار بازنشسته کشوری پرداخت می‌شود.