برچسب: بازنشستگانRSS
اخبار حقوق بازنشستگان
۲۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اخبار حقوق بازنشستگان

حداقل حقوق بازنشستگان کشوری که در سال‌جاری ۹۰۰ هزار تومان است با افزایش ۲۰ درصدی به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان خواهد رسید.