برچسب: انواع ریسک
معیارهای ارزیابی کنترلهای داخلی
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معیارهای ارزیابی کنترلهای داخلی

استانداردهای حسابرسی اجزای كنترل داخلی را به 5 بخش شامل محیط كنترلی، ارزیابی ریسك، فعالیت‌های كنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت تقسیم‌بندی می‌كند.

ریسک
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ریسک

اما در سرمایه گذاری،7 نوع ریسک عمده وجود دارد که در زیر به آنها اشاره میکنیم.

..