برچسب: اقتصاد مقاومتیRSS
گزارش مالیاتی بخش نهم
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارش مالیاتی بخش نهم

بررسی تراکنش های مشکوک مد نظر همکاران باشد، ما به اندازه کل مالیات مشاغل بند ج سال ۹۳ از ۴۵ مؤدی مالیات گرفتیم که این نشان از لزوم توجه بیش از پیش در این مورد را ضروری می سازد.

گزارش مالیاتی – بخش هفتم
۲۸ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارش مالیاتی – بخش هفتم

مالیات هم بیت المال و هم حق الناس است و مهمترین رویکرد نظام مالیاتی آن است که مالیات با کمترین فشار بر مردم اخذ شود.

سیاست‌های پولی و مالی
۱۲ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سیاست‌های پولی و مالی

سیاست‌گذاری پولی وظیفه بانک‌مرکزی است و سیاست‌گذاری بودجه‌ای وظیفه دولت. اگر بانک‌مرکزی استقلال عمل نداشته باشد، دولت فشار تامین مالی بودجه‌ را به بانک‌مرکزی منتقل می‌کند.