برچسب: اقتصاد مقاومتی
سیاست‌های پولی و مالی
۱۲ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سیاست‌های پولی و مالی

سیاست‌گذاری پولی وظیفه بانک‌مرکزی است و سیاست‌گذاری بودجه‌ای وظیفه دولت. اگر بانک‌مرکزی استقلال عمل نداشته باشد، دولت فشار تامین مالی بودجه‌ را به بانک‌مرکزی منتقل می‌کند.