برچسب: افزایش سرمایه
افزایش سرمایه به روش صرف سهام
۲۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افزایش سرمایه به روش صرف سهام

شرکت مى تواند با تصویب مجمع اندوخته، صرف سهام را به حساب سرمایه منتقل کند و به ازاى آن سهام جدید میان سهام داران توزیع کند.

افزایش سرمایه چیست؟
۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افزایش سرمایه چیست؟

هر اتفاقی که در رابطه با افزایش سرمایه یک شرکت در مجمع آن شرکت تصویب شود،شامل حال افرادی می شود که در زمان برگزاری مجمع شرکت،سهامدار آن شرکت بوده اند.

تمدید مهلت افزایش سرمایه شرکت‌‌ها
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تمدید مهلت افزایش سرمایه شرکت‌‌ها

با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور شرکت هایی که در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام کرده اند مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین شد.

تفسیر نادرست افزایش سرمایه
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفسیر نادرست افزایش سرمایه

در قانون مالیات جدید، حفظ معافیت، مشروط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است.