برچسب: افزایش تجدید ارزیابی
استهلاک
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

استهلاک

بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارائی، ثابت می‌ماند، بطوریکه در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره‌های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.