برچسب: افزایش تجدید ارزیابیRSS
استهلاک
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استهلاک

افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد.