برچسب: اعتراض به برگ قطعی مالیات
اعتراض به برگ مالیات قطعی
۲۹ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اعتراض به برگ مالیات قطعی

هم مودی و هم اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را خواستار شوند .

..