برچسب: اظهارنامه
اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان
۲ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان

براین اساس مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید براساس قانون اظهارنامه‌های مالیات برارزش افزوده این فصل را تا موعد مقرر به سازمان مالیات ارائه کنند.

اظهارنامه مالیات املاک خالی
۲۸ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اظهارنامه مالیات املاک خالی

زمانی که در اظهارنامه املاک وارد می شوید در صفحه نخست باید اطلاعات مالک و حوزه مالیاتی را وارد نمایید.

نکات مهم اظهارنامه اشخاص حقوقی – بخش اول
۲۸ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم اظهارنامه اشخاص حقوقی – بخش اول

با‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ اظهارنامه‌ اصلی‌ حذف‌ میگردد‌ و‌ تاریخ‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ تاریخ‌ تسلیم‌ محسوب‌ میگردد.

سامانه مالیاتی ویژه مناطق آزاد
۲۷ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سامانه مالیاتی ویژه مناطق آزاد

شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تکمیل اطلاعات مالی در موعد مقرر است.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
۲۶ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی که 29 اسفند ماه پایان سال مالی آن ها است، تا پایان تیرماه می باشد.

..