برچسب: اظهارنامه مالیاتی
نکات مهم مالیاتی – بخش هشتم
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش هشتم

چگونه می توان در صورت نصب نسخه جدید اظهارنامه به اطلاعات اظهارنامه های ثبت شده نیز دسترسی داشت؟

تراکنش های بانکی و اظهارنامه مالیاتی
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تراکنش های بانکی و اظهارنامه مالیاتی

داشتن اطلاعات کافی در خصوص اظهارنامه مالیاتی و مباحث حسابداری مالیاتی برای همه امری مهم است تا از هر طریق جلوی سوءاستفاده های مالی گرفته شود.

نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم

برابر ماده 193 ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات متعلق خواهند بود.

..