برچسب: اطلاعات مالی پيش‌بيني شده
استاندارد حسابرسی استانداردهای خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی
۹ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی استانداردهای خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی

  هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین برآورد و مفروضات ذهنی است. این استاندارد برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که به‌صورت کلی یا توصیفی ارائه می‌شود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در…..

..