برچسب: اضافه کاری
فوق العاده جمعه کاری
۹ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فوق العاده جمعه کاری

کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل هفتگی روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

روز کارگر
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

روز کارگر

روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش سوم
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش سوم

تعطیلات سالیانه کارگران، همان تعطیلات رسمی کشور باضافه روز کارگر (۱۱اردیبهشت ) می باشد. در صورتی که انجام کار در روز کارگر با توافق کارگر انجام شود، اضافه کار تلقی و فوق العاده مربوط به آن باید پرداخت گردد.

مبنای اضافه کاری کدام است؟
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبنای اضافه کاری کدام است؟

برای محاسبه مبلغ اضافه کاری در شرکتها بعضا" دیده شده که مبناهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. اما مبنای صحیح کدام است؟

محاسبات مزایای قانونی قانون کار
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محاسبات مزایای قانونی قانون کار

در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي ۳۰ روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب ميگردد .

..