برچسب: استهلاک
نکات مهم حسابداری – بخش نهم
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش نهم

هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد.

استهلاک
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

استهلاک

بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارائی، ثابت می‌ماند، بطوریکه در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره‌های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است.

نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم

برابر ماده 193 ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات متعلق خواهند بود.

نکات مهم حسابداری – بخش چهارم
۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش چهارم

در این ماده جدول دارائیهای قابل استهلاک و روشهای مربوط بطور کامل مشخص شده است .شما می توانید جدول استهلاک مربوط به شرکت مورد نظر خود را طبق موضوع همین ماده تنظیم کنید .

مفهوم ماده 12 بخشنامه استهلاک
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مفهوم ماده 12 بخشنامه استهلاک

این بخشنامه برای اجرا از ابتدای 1395 صادر شده است و اشخاص حقیقی موضوع ماده 95 و اشخاص حقوقی ملزم به رعایت آن می باشند.

بخشنامه استهلاک موضوع ماده 149 قانون مالیات ها
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه استهلاک موضوع ماده 149 قانون مالیات ها

همانطور که می دانید طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب 1395/04/31 مواد 150 و 151 حذف شد و به جای آن تبصره ماده 149 اضافه شد که سازمان مالیات را موظف کرده که ضوابط و دستورالعمل استهلاک را منتشر کند.

..