برچسب: استردادRSS
دعوای استرداد وجه
۲۲ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دعوای استرداد وجه

هنگامی که مالی به دیگری داده می‌شود، این مال قابل استرداد خواهد بود مگر اینکه خلاف این موضوع به اثبات برسد.