برچسب: استرداد
دعوای استرداد وجه
۲۲ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دعوای استرداد وجه

هنگامی که مالی به دیگری داده می‌شود، این مال قابل استرداد خواهد بود مگر اینکه خلاف این موضوع به اثبات برسد.

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده

به منظور رسیدگی و اظهارنظر در خصوص هزینه‌ها ، تهاتر یا استرداد عوارض ، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینه‌ها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات ، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار ضروری است