برچسب: استخدام
رزومه‌ حرفه‌ای برای استخدام
۵ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رزومه‌ حرفه‌ای برای استخدام

یش از آن‌ که یک مدیر، یا حتی یک کارمند موفق شوید، ضروری است با یکسری مهارت‌های فردی آشنایی پیدا کنید.

استخدام بی‌ضابطه
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استخدام بی‌ضابطه

در چارچوب دستور وزیر اصل استفاده از نیروهای داخلی وزارتخانه مورد توجه قرار دارد و نقل و انتقال به سازمان ها و یا دستگاه های دیگر ممنوع است

..