برچسب: آیین نامه اجرایی معاملات فصلیRSS
آئین نامه اجرای حسابداری تعهدی
۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آئین نامه اجرای حسابداری تعهدی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه‌یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.

معاملات فصلی
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاملات فصلی

مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل تا یکماه و نیم پس از پایان هر فصل میباشد. تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه ۱۳۹۵