دسته: مقالاتRSS
فرار مالیاتی – بخش نهم
۳ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فرار مالیاتی – بخش نهم

بلایای فرار مالیاتی ،به دلیل فرار مالیاتی هنگفتی که وجود دارد درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش یافته است.

خصوصیات شرکت های نسبی
۸ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خصوصیات شرکت های نسبی

شرکت نسبی برابر با قانون تجارت، شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسوولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.

حسابداری و مدیریت مالی سبز
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسابداری و مدیریت مالی سبز

ابزارهای کنونی تصمیم‌گیری مالی نمی‌توانند ریسک یا منافع ناملموس را به حساب بیاورند. ابزارهایی مانند دوره‌های پرداخت حقوق، نرخ بازده داخلی و ارزش خالص فعلی، تنها اثرات مالی مستقیم را محاسبه می‌کنند.

معرفی اجمالی تغییرات استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی بازنگری شده
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معرفی اجمالی تغییرات استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی بازنگری شده

«حسابرسان داخلی در انجام حسابرسی باید استانداردهای داخلی لازم‌الاجرا و آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان داخلی و در نبود استانداردهای موردنیاز، استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی را رعایت کنند».

وظیفه حسابرسی و استاندارد گذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وظیفه حسابرسی و استاندارد گذاری

در ارتباط با حسابرسی و استاندارد گذاری هیچ ضرورتی وجود ندارد که نهادی که حسابرسی می‌کند، خود آن نهاد وظیفه استاندارد گذاری را نیز به عهده بگیرد.

فرهنگ مالی و مالیاتی در ایران
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فرهنگ مالی و مالیاتی در ایران

فرهنگ مالی جامعه عبارت است از شیوه تفکر مردم در مورد جایگاه و اولویت‌بندی پول و ثروت در جامعه که به‌عنوان یک هدف عمده در میان مردم، مستقیما بر میزان توجیه‌پذیری وسیله (نحوه کسب آن) نزد افکار افراد جامعه تاثیر می‌گذارد.