دسته: مالیاتRSS
دفاعیه مالیاتی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاعیه مالیاتی

توصیه می شود برای این منظور از مشاورین مالیاتی آگاه و کار آزموده مدد بگیرید، این مشاورین با اتکا به قوانین و بخشنامه‌ها و آراء مالیاتی قادرند، دفاعیه مستند و مستدل تنظیم و با حضورو مذاکرات دفاعی در جلسه رسیدگی‌، ضریب موفقیت مودیان را در هیات ها افزایش دهند.

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی
۷ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی

در این قانون ۱۰۰درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد به مدت ۱۰ سال و در سایر مناطق به مدت ۵ سال از مالیات معاف است.

اظهارنامه اصلاحی
۵ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اظهارنامه اصلاحی

با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه،هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

ابطال بخشنامه ۸۱/۹۳/۲۰۰-۲۰/۷/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور
۴ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ابطال بخشنامه ۸۱/۹۳/۲۰۰-۲۰/۷/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور

تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود.

اظهارنامه مالیات املاک خالی
۲۸ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اظهارنامه مالیات املاک خالی

زمانی که در اظهارنامه املاک وارد می شوید در صفحه نخست باید اطلاعات مالک و حوزه مالیاتی را وارد نمایید.