دسته: مالیاتRSS
شورای عالی مالیاتی
۱۳ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شورای عالی مالیاتی

رسیدگی به آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد .

معاملات فصلی
۱۶ مرداد ۱۳۹۶
یک دیدگاه

معاملات فصلی

سامانه معاملات فصلی و ضوابط جدید آن

دفاعیه مالیاتی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
یک دیدگاه

دفاعیه مالیاتی

توصیه می شود برای این منظور از مشاورین مالیاتی آگاه و کار آزموده مدد بگیرید، این مشاورین با اتکا به قوانین و بخشنامه‌ها و آراء مالیاتی قادرند، دفاعیه مستند و مستدل تنظیم و با حضورو مذاکرات دفاعی در جلسه رسیدگی‌، ضریب موفقیت مودیان را در هیات ها افزایش دهند.

..