دسته: مالیاتRSS
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
۲۶ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی که 29 اسفند ماه پایان سال مالی آن ها است، تا پایان تیرماه می باشد.

آیین‌نامه صندوق مکانیزه فروش
۲۶ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیین‌نامه صندوق مکانیزه فروش

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه صندوق فروش(صندوق ماشینی مکانیزه فروش) موضوع قانون مالیات های مستقیم

اظهارنامه اجاره املاک
۲۶ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اظهارنامه اجاره املاک

براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد هر شخص ناشی از اجاره املاک مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف است.

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم
۲۶ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی
۲۵ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی

در حال حاضر نرخ مالیات بابت قراردادهای پژوهشی برای کارکنان خود دانشگاه ها تا 20 درصد و برای غیر کارکنان 10 درصد مقطوع است که این امر مشکلاتی را برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها بابت این دوگانگی در پرداخت به وجود آورده است.

تخفیف،تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی
۲۴ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تخفیف،تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود ، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید