دسته: مالیاتRSS
ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

مالیات مصرف یا مالیات بر مصرف نهایی
۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مالیات مصرف یا مالیات بر مصرف نهایی

مالیات مصرف کننده یا همان مالیات بر مصرف نهایی به این طریق عمل میکند که مالیات را بدون واسطه از مصرف کننده دریافت میکند .

ماده 137 قانون مالیات های مستقیم
۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 137 قانون مالیات های مستقیم

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی

گزارش مالیاتی – بخش یازدهم
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارش مالیاتی – بخش یازدهم

سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما به تبیین فعالیت و رویکرد این سازمان پرداخت.