دسته: مالیاتRSS
استرداد مالیات اضافی
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استرداد مالیات اضافی

راى ديوان عدالت ادارى شماره ١٠٤ مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۸ منتشر شده در روزنامه رسمى مورخه ١٣٩٥/٣/٢٥

بخشودگی بدهی مالیاتی
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشودگی بدهی مالیاتی

مودیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف ده میلیون ریال می‌باشد.

معافیت‌های مالیاتی صاحبان مشاغل
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معافیت‌های مالیاتی صاحبان مشاغل

درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

معافیتهای مالیات بردرآمد حقوق
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معافیتهای مالیات بردرآمد حقوق

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

مالیات بر درآمد املاک
۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مالیات بر درآمد املاک

مؤدیان موضوع این فصل به استناد ماده ۸۰ ق. م.م مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد حق واگذاری محل تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها
۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها

اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نکنند، موظف اند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داریی ها در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت.

حل اختلاف مالیاتی
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حل اختلاف مالیاتی

مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی که در جهت تسریع رسیدگی و اجرای عدالت مالیاتی می‌باشند، می‌توان بیان داشت که افزایش توان نیروهای دستگاه مالیاتی و آموزش مستمر آنها باعث جلوگیری از این همه اطاله دادرسی خواهد شد و این چنین عدالت مالیاتی که منظر نظر قانون‌گذار است، بهتر قابل اجرا می‌باشد.