دسته: مالیاتRSS
پرونده مالیاتی
۲۷ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرونده مالیاتی

در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده دارایی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شوید.

معافیت کارمزد شرکت‌های تامین سرمایه از مالیات
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معافیت کارمزد شرکت‌های تامین سرمایه از مالیات

بر اساس آن هزینه های ناشی از کارمزد پرداختی نگهداری اوراق و همچنین هزینه های فروش به کسر و بازخرید ناشی از فعالیت بازار گردانی شرکت های تامین سرمایه، قابل پذیرش بوده و از سال 94 هم باید لحاظ شود.

رسیدگی مالیاتی تسعیرارز
۲۰ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رسیدگی مالیاتی تسعیرارز

سود حاصل از تسعير ارز صرفنظر از منشاء تحصيل آن مشمول ماليات خواهد بود.

بخشنامه ابطال جزء (۱) بند (۵) بخشنامه مالیاتی  ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها
۲۰ شهریور ۱۳۹۶
یک دیدگاه

بخشنامه ابطال جزء (۱) بند (۵) بخشنامه مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها

سازمان امورمالیاتی بخشنامه جزء ۱ بند ۵ بخشنامه ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی بموجب ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است را ابلاغ کرد.

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.

مالیات علی الحساب واردات
۱۴ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مالیات علی الحساب واردات

شرکت‌هایی که در سامانه مدیریت کالا به نشانیwms.ir ثبت نام کنند از تسهیلات ویژه از جمله معافیت ۴ درصد مالیات علی الحساب برخوردار خواهند شد.

..